VOORWAARDEN DANSSCHOOL 

Betaling:

Sluit voor je eerstvolgende les een abonnement af, koop een strippenkaart of losse les. Bij een nieuw abonnement wordt je automatisch voor de les(sen) aangemeld.

Koop je een strippenkaart / losse les dan dien je je voor elke les dat je komt, aan te melden voor de les die je mee wilt doen.Heb je je niet ingeschreven? Dan kun je niet meedoen met de les.

Inschrijven voor de les kan tot 16:00 uur op de lesdag zelf. Kom je niet op les maar sta je wel ingeschreven, meld je dan altijd af via de Bueno Student App of onze website.
Betalen doe je via onze website of de Bueno Student app, die gratis is te downloaden in de Play Store.

Abonnementsvormen per kalender maand:

Abbo 1: € 40 – 1 x per week dansen – in een les/dansstijl naar keuze
Abbo 2: € 60 – onbeperkt salsa – max 5 x per week – alleen voor salsa lessen geldig
Abbo 3: € 65 – Combi Abonnement voor 2 dansstijlen – 2 x per week les in 2 verschillende dansstijlen
Abbo 4: € 75 – Combi Abonnement voor 3 dansstijlen – 3 x per week les in 3 verschillende dansstijlen
Abbo 5: € 100 – All-In alle Dansstijlen Abonnement – alle lessen onbeperkt in alle dansstijlen die aangeboden worden op dat moment door de dansschool *

Mocht er een dansstijl niet meer worden gegevens of worden veranderd in een andere dansstijl, dan wordt er geen goedkoper tarief gerekend. Dit omdat het aanbod altijd zou kunnen wijzigen.

Strippenkaarten / losse les / try-out ticket
Strippenkaart 5 lessen: € 60 (Geldigheid 2 maanden)
Strippenkaart 10 lessen: € 115 (Geldigheid 4 maanden)
Strippenkaart 10 lessen: € 130 (Geldigheid 6 maanden)
Try-out les: € 5 – 2 lessen in 2 verschillende dansvormen naar keuze (Geldigheid 1 week)
1 losse les ticket (single): € 12,50 – voor een dans naar keuze. (Geldigheid 1 week)
1 losse les ticket (double): € 25 – voor een dans naar keuze als je per stel komt. (Geldigheid 1 week)
Het is niet de bedoeling dat je gaat les hoppen. Kies je voor salsa dan blijf je minimaal 2 maanden deze dansvormvolgen. Kies je voor een andere dans idem

Upgraden / downgraden abonnement:

Het upgraden of downgraden van je abonnement is mogelijk: doorgeven vóór de 15e van de maand, dan is de 1e van de volgende maand je upgrade of downgrade veranderd.
Je kan dit uitsluitend wijzigen door een email te sturen naar info@salseromboka.nl

Pauzeren abonnement:

Dit kan vanaf 3 weken of langer worden gedaan. Pauzeren kan alleen door een email te sturen naar
info@salseromboka.nl vóór de 15e van de maand, dan kan vanaf de 1e van de volgende maand (of later) je pauze ingaan. Geef bij je pauze altijd door vanaf wanneer en tot wanneer de pauze van je abonnement moet zijn. Na de pauze termijn gaat je abonnement weer automatisch doorlopen.

Ingangsdatum, Duur en Beëindiging:

De overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening of afrekening in de webwinkel.
Als cursist verplicht je je tot afname van de cursus voor een periode van minimaal 2 aaneengesloten maanden.
Na het verstrijken van de eerste 2 aaneengesloten maanden wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd en geldt er een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Opzeggingen dienen schriftelijk per email naar info@salseromboka.nl gestuurd te worden vóór de eerste van de maand. Opzeggingen via de app worden niet in behandeling genomen.
Bijvoorbeeld: Zet je je contract voor 1 april stop, dan loopt je betaling nog door in april. Deze maand mag je dus de lessen nog volgen. In mei stopt de betaling.

Let op: Afwijkende looptijd abonnement i.v.m. vakantiesluiting in augustus.
Sluit je op 1 juli een abonnement af, dan loopt deze in juli (1e betalende maand, augustus, niet betalende maand, en september (2e betalende maand) door, na deze 2e betalende maand kan je abonnement worden stopgezet (rekening houdende met het opzegtermijn)
Tussentijdse ontbinding is niet mogelijk. Bij vroegtijdige opzegging van de overeenkomst vindt geen restitutie plaats.

SalseroMboka is bevoegd om het abonnement eenzijdig stop te zetten.
Bij ziekte en/of afwezigheid van de docent: wij bieden de mogelijkheid de les in te halen, of deze wordt opgevangen door een andere docent of andere dansstijl.

De contributie wordt dan ook niet verrekend. Als een les niet door kan gaan doordat er een feestdag is of een ruimte/zaal niet beschikbaar is, dan kan je in die week de les op een andere dag en locatie alsnog volgen.

Absentie, aan- en afmelden:     

Aanmelden voor de les kan op de lesdag zelf tot 16:00 uur.
Mocht je onverwacht niet mee kunnen doen met de les. Meld je dan altijd via de Bueno Student App of website voor 16.00 uur dezelfde dag af. Alleen dan valt je tegoed weer terug doordat je jezelf annuleert in de les.

Bij een abonnement kun je jouw les tegoed in dezelfde week gebruiken. Bij een strippenkaart kan je de strip binnen de lopende geldigheid van je strippenkaart gebruiken.
Als je je niet voor 16.00 dezelfde dag afmeldt, dan vervalt je danstegoed voor die les en ben je deze kwijt.
Follower /leaders: Let hier op met het aanmelden van de les. volgers – dames of Leader/ leiders – mannen

Les inhalen:

Kan op alle locaties op je eigen niveau óf lager. Mocht het niet lukken binnen je eigen dansvorm dan mag je dit bij een andere dansvorm doen.
Onbeperkt Salsa cursus houdt in: je kunt dansen op alle locaties op je eigen niveau of lager. Je kunt nooit boven je niveau dansen tenzij de docent dit heeft aangegeven.

Vakanties/feestdagen:

SalseroMboka heeft 6 weken per jaar vakantie, 2 weken met de kerst en 4 weken in augustus. In de maand augustus wordt je abonnement automatisch gepauzeerd. In de kerstvakantie blijft je abonnement doorlopen tenzij je deze (optijd) zelf opzegt.
Op feestdagen gaat de les niet door. Je kan in diezelfde week de les op een andere locatie volgen. Maak je daar geen gebruik van, dan is dat je eigen keuze en vervalt in het geval bij een abonnement je tegoed in die week.

Proefles/Try-Out: 

Alleen geldig in de aangegeven proeflesweek (weken) (zie lesrooster)
Een try-out ticket kost € 5 per persoon (per persoon aanmelden en is geldig voor 2 proeflessen in die week!)
Ga je door na de proefles, dan ontvang je een eenmalige kortingscode van € 10 per persoon (alleen geldig bij het afsluiten van een abonnement). Deze kortingscode is alleen geldig voor nieuwe cursisten of cursisten die langer dan 3 jaar niet hebben gedanst bij SalseroMboka.
Als je al cursist bent bij SalseroMboka, dan kun je ook een proefles volgen in een andere (voor jou nog) onbekende dansstijl. Deze kost € 5 in de proeflesweek.
Wil je buiten de speciale Proefles/Try-Out week een les komen proberen, dan kan dat en dan betaal je een losse les ticket van € 12,50 of een strip van je strippenkaart of een les tegoed van je abonnement.

Helpers:

Het kan voorkomen dat een docent je vraagt mee te dansen als hulp. Je kunt er niet vanuit gaan dat als je
1x gevraagd wordt om te helpen dat je meteen het voor altijd gratis mee kunt dansen. Dit gaat in overleg met de docent en wordt bepaald door de docent. Je bent pas hulp, als de docent je vraagt om als hulp mee te dansen. Ben je niet gevraagd als hulp dan ben je gewoon een cursist en betaal je voor de les.

Meehelpen kan alleen als je de lesstof beheerst. Help je mee in een voor jou onbekende les (niveau) dan vragen we hiervoor een bijdrage, dit omdat we jou dan ook opleiden.

Onvoorziene omstandigheden:

Weer: bij hevige / gevaarlijke weersomstandigheden behouden wij ons het recht om de les te annuleren.
Uitval docent: Als een docent onverhoopt niet de les kan geven dan wordt deze opgevangen door een andere docent en eventueel een andere dansstijl. De contributie wordt dan ook niet verrekend. Als er geen vervangende docent is, dan wordt de les geannuleerd en wordt je tegoed terug gezet in je account. Voor een abonnement geldt dan dat je je tegoed dezelfde week gebruikt.

Te weinig deelnemers: Wij hanteren een minimaal aantal cursisten van 6 om de les door te laten gaan. De balans wordt altijd om 16.00 uur, op de lesdag zelf opgemaakt, daarom is voor 16.00 aanmelden ook zo ontzettend belangrijk. Gaat de les hierdoor niet door, dan kan je deze op een andere dag / locatie een les volgen in de zelfde week.
Les inhalen: wegens zelf ziek zijn, niet kunnen komen of op vakantie zijn, dan kan alleen in dezelfde week de les worden ingehaald op een andere dag en niet de week ervoor of daarna.
Social Media: tijdens de lessen, socials, feesten en evenementen worden er foto’s en/of films gemaakt die gebruikt kunnen worden voor social media ter promotie van de dansschool.