VOORWAARDEN DANSSCHOOL 

De betaling Besluit u na de proefles door te gaan dan moet u uw abonnement/betaling starten voor de eerst volgende les. Na het starten van het abonnement/betaling kunt u, u inschrijven voor de les. Staat u niet op de lijst dan kan u niet meedoen. U kunt u inschrijven voor de les, tot 16.00 uur de zelfde dag.

U doet uw betaling via de Bueno student app, deze is gratis te downloaden in de app/play store. Of u kunt betalen via de website.

Abonnement  vorm per kalender maand:

Abo 1. E 40 1x in de week dansen in les naar keuze

Abo 2. E 60 onbeperkt salsa 5 x per week alleen salsa

Abo 3. E 75 2x per week dansen in een les naar keuze

Abo 4. E 95 3x per week dansen in een les naar keuze

1 losse les E 12,50 voor een dans naar keuze. Geldigheid 1 maand

Strippenkaart. 5 lessen E 60.Geldigheid 2 maanden

Strippenkaart.10 lessen E 115. Geldigheid 4 maanden

Strippenkaart.10 lessen E 130. Geldigheid 6 maanden

Try-out les E 5 2 lessen naar keuze. Geldigheid 1 week

Het is niet de bedoeling dat je gaat les hoppen. Kies je voor salsa dan blijf je minimaal 1 blok

( 2 kalender maanden) deze dansvorm volgen. Kies je voor een andere dans idem.

 

Ingangsdatum, Duur en Beëindiging

De Overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening of afrekening in de webwinkel.

De Klant verplicht zich tot afname van de cursus voor een periode van minimaal 2 aaneengesloten maanden.

Na het verstrijken van de eerste 2 aaneengesloten maanden wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd en geldt er een opzegtermijn van 1 maand. Op zeggingen dienen schriftelijk per mail opgezegd te worden voor het eerste van de maand.

Bijvoorbeeld:

Zet u uw contract voor 1 april stop, dan loopt u betaling nog door in april. Deze maand mag u dus de lessen nog volgen. In mei stopt de betaling.

Tussentijdse ontbinding is niet mogelijk. Bij vroegtijdige opzegging van de dienstverleningsovereenkomst vindt geen restitutie plaats. Salseromboka is bevoegd om het abonnement eenzijdig stop te zetten.

Bij ziekte of afwezigheid van de docent bieden wij de mogelijkheid de les in te halen, de contributie wordt dan niet verrekend.

Absentie: Mocht u onverwacht niet mee kunnen doen met de les. Meld u dan via de app of website voor 16.00 uur de zelfde dag af. Door u zelf afwezig te zetten in de les. Bij een abonnement kunt u uw les tegoed in de zelfde week hergebruiken. Bij een strippenkaart kan je de strip binnen de lopende geldigheid hergebruikt worden.

Als u niet voor 16.00 de zelfde dag afmeld, dan vervalt u danstegoed voor die les en bent u deze kwijt

Les inhalen: kan op alle locaties op uw eigen niveau of lager. Mocht het niet lukken binnen uw eigen dansvorm dan mag u dit bij een andere dansvorm doen. Bij een abonnement kunt u uw les tegoed in de zelfde week hergebruiken. Bij een strippenkaart kan je de strip binnen de lopende geldigheid hergebruikt worden.

Onbeperkt salsa cursus houdt in: U kunt dansen op alle locaties op uw eigen niveau of lager of dansen op 1 locatie op uw eigen niveau plus lagere niveaus. U kunt nooit boven uw niveau dansen tenzij de docent dit heeft aangegeven.

Vakanties/feestdagen: Salseromboka heeft 6 weken per jaar vakantie, 2 weken met de kerst en 4 weken in augustus. Uw abonnement wordt automatisch gepauzeerd in de maand augustus. In de kerstvakantie blijft u abonnement doorlopen tenzij u zelf opzegt. Op feestdagen gaat de les niet door. Bij een abonnement kunt u uw les tegoed in de zelfde week hergebruiken

Een proefles/avond: kost E5 per persoon. Gaat u door dan ontvangt u een eenmalige kortingscode van E 10 per persoon. Deze is alleen voor niet cursisten of cursisten die langer dan 3 jaar niet hebben gedanst bij salseromboka.

Je mag als je al wel cursist bent wel  een proefles volgen.Deze kost E5 in de proeflesweek. Daarbuiten E12,50,of een strip/abo dag maar u ontvangt geen kortingscode.

Helpers: Het voorkomen dat een docent u vraagt mee te dansen als hulp . U kunt er niet vanuit gaan dat als u 1x gevraagd wordt u het hele blok gratis mee kan dansen. Dit bepaald de docent. U bent pas hulp, als een docent U vraagt als hulp te dansen. Bent u niet gevraagd als hulp dan bent u gewoon een cursist

Corona: U gaat de verbinding aan wetende dat corona speelt. Heeft u corona en kunt u niet komen i.v.m. quarantaine dan kunt u deze lessen later inhalen in een andere groep. Mocht er door een overheidsbesluit worden besloten dat dansen niet meer mag, dan kunt u uw tegoed laten bevriezen of het resterende bedrag terug krijgen.Mocht er besloten worden om solo te dansen ipv koppel ivm veiligheid is salseromboka bevoegd dit te ondernemen. U krijgt geen lesgeld terug want u kunt gewoon door gaan met het volgen van de cursus